Δενδρύλλια

Η εταιρία μας διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας δενδρύλλια υψηλής καρποφορίας σε διάφορα μεγέθη και ηλικίες καλλιεργημένα σε κύπελλα χώματος έτοιμα προς φύτευση καθ’όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους.
Η ποικιλία που διαθέτουμε είναι η “Wonderful” (γλυκόξινη ποικιλία με μεγάλο καρπό χρώματος βαθυμώβ έως κόκκινο, εξαιρετικά χυμώδης).
Επιπλέον η “BacFresh” εξασφαλίζει την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία στην καλλιέργεια της ροδιάς και την γεωπονική υποστήριξη σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.