Ρόδι Φαρρών

Στο Φαρραί, ένα ιδιαίτερο προάστιο της Πάτρας, τόσο ιστορικά όσο και εδαφολογικά, ξεκινήσαμε την καλλιέργεια ροδιάς συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων. Η ποικιλία ροδιού που καλλιεργείται είναι η «Wonderful» και η εμπορική του ονομασία είναι «Ρόδι Φαρρών».

 
Η εξωτερική εμφάνιση του καρπού και των σπόρων της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι πολύ ελκυστική. Έχει μεγάλο μέγεθος καρπού, ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα φλοιού με μέτριο πάχος, βαθύ κόκκινο χρώμα σπόρων, ημίσκληρα σπέρματα και γλυκόξινη γεύση. Οι καρποί προσφέρονται περισσότερο για παρασκευή χυμών αλλά και νωπή κατανάλωση. Το δένδρο είναι ζωηρό και παραγωγικό.
 
Τόσο η άριστη ποιότητα του εδάφους όσο και ο τρόπος φύτευσης, διάταξης και απλώματος (κρεμάσματος) της ροδιάς είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα του καρπού. Το ειδικό πρόγραμμα λίπανσης και το σύστημα άρδευσης που υποστηρίζει την καλλιέργεια βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοση της ροδιάς εξασφαλίζοντας την πλήρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του δένδρου.
 
Η διάθεση του προϊόντος ξεκινά τον Νοέμβριο και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τον Μάρτιο. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με το «Ρόδι Φαρρών», και παραγγελίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.